การเริ่มใช้ WEB ของบริษัท

หลังจากเงียบหายไปนานทางบริษัทได้มีโครงการจัดทำ WEB Site ของทางบริษัทเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้